PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 34 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova