PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 35 din 2019 privind includerea în domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova, a imobilului realizat în cadrul proiectului de investiții...