Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 36 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și dotare Școala Gimnazială..."