Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 37 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...