Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 37 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul "Înființare rețea de canalizare..."