PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 38 din 2019 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova, aprobat prin HCL 10 din 1999