PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 39 din 2018 privind însușirea propunerii de concesionare, prin licitație publică, a unui teren proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități de servicii, comerț, alimentație publică...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112