Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 39 din 2018 privind însușirea propunerii de concesionare, prin licitație publică, a unui teren proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități de servicii, comerț, alimentație publică...