PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 41 din 2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani...