Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 44 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare curte grădiniță și cămin cultural sat Loloiasca..."