Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 45 din 2017 privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil...