Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 45 din 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unui teren proprietate publică a comunei Tomșani...