Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 46 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare rigole carosabile, dispozitive de scurgere a apelor pluviale..."