Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 47 din 2018 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării culturale "Zilele Comunei Tomșani, județul Prahova" în anul 2018