Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 48 din 2017 privind "Aprobarea PUZ - Introducere teren în intravilan..."