Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 48 din 2018 privind modificarea Hotărârii nr.17 din 23.07.2012 privind aprobarea închirierii căminelor culturale pentru diferite evenimente și stabilirea tarifului pentru închiriere