PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 48 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construire pasarelă pietonală peste DN1B", sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova