Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 49 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire conductă..."