Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 49 din 2018 pentru modificarea Hotărârii nr.9 din 27.02.2013 privind detalierea obligațiilor ce revin instituțiilor publice, agenților economici...