Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 5 din 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor pubice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2018