Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 50 din 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare..."