PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 50 din 2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare..."