Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 50 din 2018 privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil-teren proprietate publică a Comunei Tomșani, județul Prahova