PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 50 din 2019 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică pentru terenul cu număr cadastral 23534 în suprafață de 1209 m.p...