PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 51 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii...