Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 51 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr.2606 din 2006 de delegare a gestiunii...