Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 51 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Asfaltare drumuri sătești în sat Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova"