Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 52 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și...