Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 52 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în cartierul de locuințe nou înființat în satul Sătucu"