Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 52 din 2019 privind aprobarea unor măsuri în vederea întocmirii Nomenclatorului stradal al comunei Tomșani, județul Prahova