Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 53 din 2017 privind aprobarea bugetului final al proiectului "Înființare și dotare grădiniță..."