Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 53 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și încheierea contractului de cofinanțare pentru executarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă..."