Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 54 din 2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități de servicii, comerț...