Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 55 din 2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...