PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 56 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și componenței comisiei de evaluare...