PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 56 din 2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentației de atribuire și componenței comisiei de evaluare...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112