Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 57 din 2017 privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 77 și 85 din 2016...