Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 57 din 2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială...