Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 59 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni