Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 59 din 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Amenajare rigole carosabile..."