Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 60 din 2017 privind modificarea HCL 23 din 2017...