Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 60 din 2018 privind aprobarea încheierii Acorrdului de finanțare între comuna Băiuș, raionul Leova, Republica Moldova și comuna Tomșani...