Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 61 din 2017 privind modificarea HCL 15 din 2017...