Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 62 din 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în vederea desfășurării de activități poștale și de curierat