Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 63 din 2018 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Tudorache Lavinia Cassandra