Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 64 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul...