Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 65 din 2017 privind aprobarea unor măsuri de administrare a imobilului...