Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 66 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Desființare construcție..."