Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 66 din 2018 privind inițierea PUZ-Introducere teren în intravilan(33172 m.p.) pentru instituții și agrement...