PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 66 din 2019 privind darea în folosință gratuită, pe toată durata de viață a instalației electrice, către SDEE Muntenia Nord S.A., a capacităților energetice...