Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 67 din 2017 privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru desfășurarea manifestării...