Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 68 din 2017 privind rectificarea bugetului local...