Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 68 din 2018 privind aprobarea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor