Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 69 din 2017 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului...